top of page

Het manifest

EARTH=HEAVEN

Earth = Heaven (E=H) is het spiritueel gedachtegoed dat alle macht geeft aan het menselijk bewustzijn. Het gaat voorbij geloof, politiek en wetenschap. Het is wijsheid die zich openbaart als we het vooroordeel dat er een hemel buiten ons bewustzijn bestaat loslaten. 


Waarom is deze lering zo actueel en noodzakelijk? Het antwoord is simpel: E=H heeft de kracht om ons wereldwijd uit de crisis te trekken. De ramp die door het gevecht tegen de pandemie is ontstaan kan worden afgewend. De economische en mentale armoede zijn schrikbarend toegenomen: De veroorzaker is angst.  

Er is een oplossing

Het bewustzijn heeft bij E=H de macht, dat maakt de mensheid één groot wezen. Bij dit perspectief meten we ons beschavingsniveau af aan de manier waarop we met onze zwakste schakel omgaan: De armen en uitgestotenen. 


Het ongelimiteerd scheppen van geld door centrale banken veroorzaakt een economische crisis. De afhankelijke economieën in de tweede en derde wereld zijn hier indirect al door gesloopt. Onze zwakste schakel groeit niet alleen, ze kampt met hongersnood.

 

Zo hoeft de wereld niet te zijn

E=H neemt het op voor de mensheid als geheel. Op die manier zijn de huidige problemen betrekkelijk eenvoudig op te lossen: We spreken de wereldwijd opererende multinationals en banken aan op hun verantwoordelijkheid en vragen hen, net als iedereen, eerlijk belasting af te dragen. Die opbrengst kan wereldwijd worden verdeeld. Zo maken we een einde aan de armoede en tegelijkertijd vergroten de corporaties en banken hun afzetmarkt. Dat levert een driedubbele winst: Iedereen heeft eten en onderdak, de bedrijven en banken hebben meer opbrengst en we kunnen gezamenlijk de wereldproblemen aanpakken.  

Er is een recept 

Het genezen van mens en planeet is het doel van E=H. De pandemie, milieuvervuiling en de onevenredige verdeling van welvaart: één medicijn verwijst deze ellende naar het verleden. Het recept is gratis en voor iedereen toegankelijk. Een transformatie van ons bewustzijn naar E=H.

Zo:

1. Onderdak en voeding zijn fundamentele mensenrechten. Net zoals de natuur zorg draagt voor de dieren, zorgen we als mensen voor alle mensen. 

2. Een gezonde wereld wordt gefinancierd door een rechtvaardige belasting van multinationals en banken. De welvaart kan zo wereldwijd worden gedeeld, nieuwe markten geopend en de natuur gerespecteerd. 

 

We zijn eraan toe om het kapitalisme te perfectioneren. Het naar een volgend evolutionair niveau te brengen. Het economisch systeem kan een weldoener worden. Een vernieuwd economische systeem kan de mens zowel spiritueel als materieel verrijken en een goddelijke afstemming van vraag en aanbod realiseren. Op wereldschaal. 

We zijn goddelijk

We dienen wel onze relatie met God te herdefiniëren. In plaats van een wezen buiten ons, in de hemel, na de dood, is God aanwezig in ons allemaal. God is het alomvattende, dat wat alles schept. Beschouw het bewustzijn zelf als schepper, als intelligente energie die door ons en met ons E=H schept. 

Zodra we begrijpen dat de interpretatie van wat onze zintuigen binnenbrengen onze ervaring bepaalt, kunnen we de betekenis ervan veranderen. Zo kunnen we de wereld herscheppen. De aarde in de hemel veranderen. 

Earth = Heaven...de tijd is er rijp voor.

bottom of page