top of page
Solomon Soul photography Cher van Pelt_edited.jpg

ALCHEMY

Whoever drinks from the fountain of eternal youth becomes young again. So the legend says. The desire to stop aging is of all times. Herodotus is said to have found the source of rejuvenation in Ethiopia, explorer Juan Ponce de León said to have found the treasure in the Bahamas.

  • Youtube
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

FOUNTAIN OF YOUTH

For as long as humankind has existed, we have dreamed of ending aging. To permanently rejuvenate oneself would be to remain immune to all diseases. According to contemporary aging experts Ray Kurzweil and Aubrey de Grey, the most threatening disease for humans is aging itself. When aging is cured, we will no longer be susceptible to diseases. According to experts, science is currently making huge strides. Kurzweil and De Grey argue that there are already people on earth who will no longer die of aging.

 

Life extension
Knowledge of ways to extend human life stretches back to ancient times. For as long as humans have dreamt of eternal youth, clever minds have been working to develop an antidote to ageing. A remedy that guarantees smooth skin, promotes hair growth, rejuvenates organs… A drug that enables you to maintain the perfect condition of someone in their 20s…
In ancient times, druids and alchemists were the specialists in health and rejuvenation. Alchemists searched for the prima materia, the primal substance from which all other substances are made. That substance was also called the ‘philosopher’s stone’ or ‘elixir of immortality.’

Immortality
Alchemists were chemists who used secret formulas to mimic and accelerate natural processes. Their books show how they turned lead into gold. Their goal was to complete the Great Work – an alchemical term for discovering the philosopher’s stone – which would contain the secret of immortality.

Prima materia
Legend has it that there are alchemists who have long since accomplished this task. They have lived among us for thousands of years, without ageing and without their identities having been revealed. It sounds like an exciting fairy tale, yet it may just be true that the prima materia – the substance that makes up all matter in our universe – has long been discovered. So suppose imbibing this primary substance actually does stop ageing?

Carbon
Based on current knowledge, carbon most closely qualifies as the prima materia the alchemists were seeking. After oxygen (56%), carbon is the most abundant atom in the human body, accounting for 23%.
That name was only introduced after chemistry had succeeded alchemy as a science, in the late eighteenth century. Alchemists had their own language. They employed symbols and metaphors, ensuring that their knowledge was only accessible to initiated researchers.

Colloidal gold and silver
Alchemists were long seen as a threat by the church. They were not only concerned with perfecting matter; they also strove for spiritual growth. Through perfection of the mind they aimed to achieve enlightenment. The church condemned this ‘competition with God,’ which is why alchemy was banned for centuries. The knowledge of transforming lower metals into higher metals, like silver and gold, was guarded by alchemists as the holy grail.
Even the last great alchemist, Sir Isaac Newton, secretly sought the philosopher’s stone in an effort to achieve enlightenment and become immortal. He never found it. He did, however, indirectly contribute to the invention of electrolysis. In later times, this made it possible to produce colloidal gold, silver and platinum, which is a blessing for today’s alchemist. By simply incorporating the colloidal precious metals in their diet, both mind and body are rejuvenated.

Most important part of the text is in Dutch. Please use Google translate or AI for your translation.

Alchemie combineert filosofie, spiritualiteit, astrologie, psychologie, geneeskunde, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het vraagt zich af hoe alles in elkaar zit. Hoe de kleinste deeltjes samenwerken, welke wetten het heelal besturen en hoe de mens zichzelf kan perfectioneren. Het zoekt antwoorden op de vraag hoe de dingen zich tot elkaar verhouden. Alchemie, het woord zegt het al, gaat over de chemie van het al: Al-Chemie. 

De kunde is omgeven met mysteries. Vaak moesten deze wijzen de dictatuur van de kerk of de staat ontvluchten. Alchemisten zijn vrijdenkers, hun missie is het mysterie van het leven te ontrafelen. Die houding ervaren heersers als een bedreiging, de macht gedijt eenmaal bij volgzaamheid. 

Dat is niet altijd zo geweest. Er waren tijdperken waarin beschavingen werden geleid door priester-koningen die zelf alchemist waren. In het oude Egypte bijvoorbeeld, of denk aan koning Salomo, een alchemist die voorkomt in het Oude Testament. 

Intuïtie en innerlijk weten
Alchemie concurreert met godsdienst, staat en wetenschap op die momenten in de geschiedenis dat de waarheid wordt geclaimd door de machthebber. In de huidige tijd worden alchemisten niet serieus genomen door de wetenschappelijke wereld. Dat komt door de alchemistische methode van wijsheid vergaren. Die kent aan intuïtie en innerlijk weten evenveel waarde toe als aan het proefondervindelijk vaststellen van hypothesen. Hierdoor zijn het solitaire waarheidsvinders geworden. Wie wel van zich laat horen loopt de kans voor gek te worden verklaard. Die wordt buitengesloten. 

Op hun beurt zeggen de verbannen genieën dat de wetenschappelijke methode van de 21ste eeuw tekort schiet. Zonder intuïtie kan wetenschap het niveau van ambacht niet ontstijgen, beweren ze. Het concentreert zich dan voornamelijk op gevolgen. De onzichtbare, spirituele oorzaak van verschijnselen ontglipt aan het kenvermogen. Om het op z’n Rotterdams te zeggen: De wetenschapper van vandaag wroet in een drol en denkt zo de mens te leren kennen.   

Eeuw van de Verlichting 
Waarom de alchemie naar de zijlijn werd verbannen? Daarvoor moeten we terugkeren naar het begin van de achttiende eeuw. De eeuw van de Verlichting. Een reactie op de eeuwenlange dominante van de kerk, die bij elke vraag naar de werking van verschijnselen hetzelfde antwoord geeft: Moet je bij God zijn. 
Met de rede als wapen krijgt het Christendom een pak slaag van jewelste. Niet langer heeft God het alleenrecht op de waarheid, het verstand van de mens wordt de baas.
Op zich geen slechte houding als je de waarheid zoekt, maar deze manier van kennisvergaring ziet een factor over het hoofd. Een hele belangrijke: Het gevoel. Het menselijk gevoel. Wat nu juist het oorspronkelijke onderwerp van alchemie was. Alchemie gaat over het geluk van de mens. 

De laatste grote alchemist
Sir. Isaac Newton kennen we als de grondlegger van de hedendaagse wetenschap. In zijn dagen stonden universiteiten onder christelijk gezag. Daar zette de revolutionaire waarheidszoeker zich tegen af, want dat weerhield hem van zijn zoektocht naar de waarheid. Maandenlang sloot hij zich op in zijn laboratorium om bemoeienis te voorkomen. Zijn bibliotheek was zeer waarschijnlijk de grootste van zijn tijd. Ze concentreerde de informatie van millennia-lang onderzoek. Veel van de boeken waarop hij zijn inzichten baseerde waren door de kerk verboden. En ‘God’ kende in die dagen geen genade. Alchemisten werden verketterd. Opgehangen. Aan een verguld schavot. Dat dan weer wel. Behangen met bladgoud om de rest van het volk te leren vooral niet te proberen lood in goud te veranderen.  

De steen der wijzen
Isaac Newton, ik mag Sjaak zeggen, die in het geheim naar de Steen der Wijzen zocht. De mysterieuze steen met daarin de oerstof waar alles in het universum van gemaakt zou zijn. De steen was een symbool van perfectie, hij droeg de kracht van transformatie in zich. Je kon er niet alleen lood in goud mee veranderen, maar ook jezelf in God. Onsterfelijk worden. Feitelijk kon je alles met die steen.

De zoektocht dreef hem tot waanzin. Newton dacht dat het om een fysieke steen ging. Als je straks de ontknoping leest is het best gênant dat zo'n grootheid in de wetenschap naar een echte steen op zoek ging. Deze revolutionaire denker wist het Grote Werk van de alchemie niet te volbrengen. Uit frustratie drukte hij een wetenschapsmethode door, die het alle slimmeriken na hem, als het ware, verbood om zelfs maar aan dat Grote Werk te beginnen.

De theorie van de zwaartekracht is niet wetenschappelijk
Tot op de dag van vandaag wordt Sir Isaac Newton als het genie van de vooruitgang beschouwd. De grondlegger van de westerse wetenschap. We kennen hem allemaal van…De wet van de zwaartekracht. En laat die nu net berusten op een aanname. Een veronderstelling die nooit is bewezen. Die ook niet te bewijzen valt. Laat me dat verduidelijken. 
Deze wet zegt dat als een appel van de boom valt…dat dat dan komt door de zwaartekracht. Die kracht zou volgens Newton een onzichtbare stof in de grond zijn, dan wel een geheimzinnige kracht, die vanaf het eind van het universum aan alle materie trekt. 
Daar kun je wel wat vraagtekens bij zetten. Bijvoorbeeld achter de zin: Aan het eind van het universum.
De theorie van de zwaartekracht berust op de veronderstelling dat het heelal een einde heeft. Dat klinkt mij niet heel erg wetenschappelijk in de oren.  

 

Wat Newton deed, hij riep een wet uit voor ontbrekende informatie. Meer is het niet.

Mooi verhaal: Het komt door de zwaartekracht. En dat een vogel kan vliegen komt door de vliegkracht. Of dat een voetballer kan voetballen door de voetbalkracht?
Er valt een appel. Hoe kan dat? Nou gewoon. Door de zwaartekracht. 
Laten we de moderne wetenschappelijke methode erop los. We herhalen het experiment.
We laten nog een appel vallen. Iedereen kan dat.
En? Klopte het? Stortte de appel op dezelfde manier ter aarde? 
Ja. 
Nou. Zie je wel. De zwaartekracht. Het komt door de zwaartekracht.


Eén kracht

De hypothese van zwaartekracht is eenvoudig te weerleggen. Een korte les natuurkunde. Vier krachten onderscheiden we. 

Zwaartekracht trekt massa naar elkaar toe. 

Elektromagnetisme houdt de atomen bij elkaar en remt de zwaartekracht af, zodat de dingen niet door de grond zakken

Zwakke kernkracht. Zorgt dat de atomen heel blijven.

Sterke kernkracht ook bedoeld om atomen aan elkaar te binden. 


De zwaartekracht is het lelijke eendje van de vier natuurlijke krachten. Die trekt, de andere krachten duwen. Einstein probeerde het nog recht te breien met de relativiteitstheorie, maar zijn opvolger, de kwantummechanica laat zich er totaal niet mee verenigen.
Hoe komt dat? Het bestaat helemaal niet! Die hele zwaartekracht is puur fantasie. 

Lichtekracht
Veel logischer is om uit te gaan van één kracht die alles bij elkaar houdt. Eén kracht die overal op drukt. Tot en met de kleinste deeltjes aan toe. Van buiten naar binnen. 
Dat er van alle kanten op de atomen gedrukt wordt, verklaart ook waarom zowel sterren en planeten, als de kleinste bouwstenen van het universum rond zijn. Dat is de enige mogelijke vorm als de kracht van alle kanten komt en even hard drukt. 
En waarom de appel naar beneden valt? Omdat de deeltjes die gezamenlijk de aarde vormen meer massa hebben. Alle deeltjes samen geven meer weerstand tegen de kracht die van alle kanten drukt. De appel heeft minder weerstand en zoekt steun bij z’n grote broer. Of zijn zus moet je zeggen. Want de aarde is vrouwelijk. Samen kunnen ze de kracht, die hen van alle kanten fijn dreigt te persen, beter verdragen. Ze schuilen.

De appel valt  dus omdat de aarde de duwkracht van onderen wegneemt.

Maar zo makkelijk kom je nu ook weer niet van Newton af. Hij legt vervolgens uit hoe het komt dat de banen, die de planeten rond de zon afleggen, niet rond maar ellipsvormig zijn.  

Ik ben zijn uitleg vergeten, maar de werkelijke reden lijkt me simpel. De zon en de planeten verplaatsen zich door het universum. Omdat ook daar de druk van alle kanten op het hele ding drukt, terwijl ze zich verplaatsen, verandert de ronde baan om de ster in een ellips.

 

De tafel van smaragd
Een alchemist zoekt de waarheid. Dat is zijn motivatie. Daar heb ik net een voorbeeld van gegeven. No respect! Je zoekt de waarheid. En ieder mens met een paar hersencellen meer dan een aap is daartoe in staat. 
Newton deed dat zo en alle alchemisten voor hem ook. Zijn theorie van de zwaartekracht is gebaseerd op de alchemistische scheppingsformule. Overgeleverde wijsheid, die is afgeleid van de bron der bronnen: The Emerald Tablet. 

Deze stenen tafel, die in de donkere dagen van de Middeleeuwen in Arabië opdook, stamt nog van de Soemeriërs. Die is millennia-oud. Het leest dat alles wat wij kunnen waarnemen voortkomt uit het ene. En dat wat wij niet kunnen zien ook. Het is allemaal van dezelfde stof gemaakt. Licht. 
En het is verdorie niet zomaar licht. Het is fokking intelligent licht. Het is intelligente lichtenergie. Dat is wat we werkelijk zijn. Tenminste, ik dan.
Jullie vallen nog gewoon uit de boom door de zwaartekracht. Mij niet gezien. Ik val om hele andere redenen uit de boom.  

Gevangenisstraf
Enfin. Uit woede over zijn persoonlijk falen, nam Newton wraak op de mensheid. Hij gijzelde de wetenschap. Alle denkers na hem werden opgesloten in een methode van kennisverwerving die nooit meer tot de waarheid kan doordringen. Drie eeuwen gevangenisstraf kreeg de wetenschap aan zijn broek.  
Newton stond niet alleen, hij was een kind van zijn tijd. Van de Verlichting. Op het vasteland vond de 'waarheidsvinder' een handlanger. Deze Fransman deed zich voor als verkeersregelaar en leidde de hele wetenschap in een loep rond Jeruzalem. Of in een fuik, dat is meer precies. Newton veroordeelde ze en René Descartes stuurde ze naar naar het huis van bewaring.  

‘Ik denk dus ik besta’, zegt de Franse gek.
Een kind snapt nog dat dat niet klopt. De zoon van Descartes, als hij zijn vader na een avond zuipen op de bank treft. ‘Papa. Jij denkt nu niet, maar je bestaat toch.’
‘Houd je kop!’ gromt de hautaine denker tegen het elfjarige kind.
‘Waarom?’ zegt het jochie. ‘Maar pap. Wat is het oorzakelijk verband tussen die twee zinnen? Ik denk. En. Ik besta.’
‘Stil!’
‘Ik schreeuw dus ik besta,’ zegt het kind zachtjes als hij de kamer verlaat. En hij gaat in zijn kamer op z’n bedje liggen. Naar het plafond staren. Als papa er nu van zou maken: Ik ben bewust dus ik besta. Of: Wat fijn dat ik toch blijf bestaan, ook al denk ik even niet. Of: bewustzijn is de voorwaarde voor ons bestaan. Dankjewel bewustzijn. Mag ik je ook God noemen?’
‘Hoorde ik je God zeggen?’ stampt zijn vader de trap op. ‘Als je dat nog één keer zegt ga je zonder eten naar bed.’
‘Ik ben al zonder eten naar bed’, piept het jongetje. 

 

God is dood
Met zijn tweetjes hebben ze de steen der wijzen begraven. Newton met zijn theorie van de zwaartekracht en Descartes met zijn cogito ergo sum, waarmee hij ons opzadelde met een mechanisch wereldbeeld.  
Descartes zag het heelal als een machine. Deze metafoor mag dan inmiddels verwisseld zijn voor die van een computer, maar het heelal leren kennen op basis van een, door mensen gecreëerd, apparaat….Dan weet je bij voorbaat dat je fout zit. 

Twee ijdele denkers die het bewustzijn uit de wetenschap schrapten. Die, zoals Friedrich Nietzsche terecht opmerkte, het oneindige kennisveld loskoppelden van ons denken en juichten: God is dood.

Deel 2: ​HET GROTE WERK
Centrale thema’s van de alchemie:

The Great Work 
Emerald tablet
Hermetica (Hermus Trismagistus)
Philosopher's Stone 
Transmutation of Base Metals into Gold
Fountain of Youth

Emerald Tablet
Om lagere metalen in goud te veranderen gebruiken alchemisten de steen der wijzen. Wat dat precies voor steen is, weten alleen de grootmeesters: Zij die het Grote Werk hebben volbracht. Ze bewaren dat geheim om hun opvolgers het genot van de ontdekking niet te ontnemen. Newton ging dus uit van een fysieke steen.

De bron der bronnen van de alchemisten is de smaragden tafel. Daarin is een scheppingformule gekerfd. In hiërogliefen. Er bestaan Griekse vertalingen van, Latijn, Arabisch… Newton vertaalde hem naar het Engels.  
Naar zeggen is er de complete schepping van het heelal in terug te vinden. Het is de heilige graal van de alchemie. Al millennia lang. 


De smaragden tafel maakt onderdeel uit van de geschriften van Hermes Trismegistus, een reïncarnatie van de Egyptische priesterkoning Thoth. De teksten van deze Griekse wijze worden de Hermetica genoemd. 
Maar de inhoud komt bij de farao’s vandaan. Hermes nam ze over van Thoth, die met het verkrijgen van zijn wijsheid in een God is veranderd. Zo vertelt de mythe.

Dan hebben we het over zo’n drieduizend jaar voor Christus.

Die Thoth wordt afgebeeld met het hoofd van een heilige vogel. De Ibis. Thoth schonk de Egyptenaren kennis over astronomie, geometrie, astrologie, medicijnen en religie. Volgens de Grieken is hij ook de architect van de piramiden. Thoth, Hermes en Mercurius, zoals de Romeinen hem noemen, het zijn allemaal namen voor dezelfde figuur. 

The All is Mind
Het meest wezenlijke inzicht van Thoth is dat het al, het universum, mind is. Het is één groot bewustzijn. Het leeft. Alles. Ook materie. The All is Mind.

Ik vind 'bewustzijn, Consciousness, een betere vertaling. Maar goed. De idee is duidelijk. 

De sterren aan de hemel zijn de zenuwcellen van een groot denkend wezen. Het menselijk zenuwstelsel is daar een kopie van. Als we er vanuit gaan dat Thoth geen EEG scanner ter beschikking had, dan is het toch aardig knap te noemen, dat hij fantaseerde dat de zenuwcellen in onze kop, een replica zijn van de lichtjes in de nacht.

Holografisch universum
Thoth begreep toen al dat het universum holografisch is georganiseerd. Dat het kleinste deel de informatie van het geheel bevat. Hoe komt iemand die vijfduizend jaar geleden leefde aan die informatie? 
Elfduizend jaar geleden wordt ook beweerd. Door degene die in de verdwenen wereld van Atlantis geloven.


Volgens Thoth is het voor de mens mogelijk om de gedachten van God te lezen. Je voor te stellen wat de bedoeling is van de All-Mind. Thoth noemt het woord God trouwens nergens. Dat begrip is pas later geïntroduceerd. In de bijbel leest het: When God created Adam. Een verbastering van: Thought (gedachte) created atom (atoom). 
Ofwel aan elke schepping van materie gaat een gedachte vooraf. 

 

Scheppingsformule
Waar het om gaat: De filosofie van de alchemisten zegt dat intuïtieve kennis aan de basis staat van alle kennis. Dat we als mens, in de geest van God, in  de Allmind kunnen kruipen. Dat vloeit weer voort uit de scheppingsformule. Laten we meteen tot de kern komen.


De belangrijkste tekst van Thoth/Hermes/Mercurius: The Emerald Tablet.

Hieronder met mijn uitleg per regel toegevoegd: 

 

This is true without lying, certain and most true.
Een nogal overbodige zin vind ik zelf, het zegt dat deze tekst ongelogen waar is. Ik bedoel, zou je het erboven schrijven als je liegt? Hoewel…Mogelijk zijn ze erachter gekomen dat een leugenaar nooit met zo’n zin opent. Die denkt waarschijnlijk dat hij daarmee door de mand zou vallen. Enfin. 

That which is below is like that which is above and that which is above is like that which is below.
Zo boven, zo beneden. Die had ik daarnet al toegelicht. Sterren zijn de zenuwcellen in een groot wezen, zoals de zenuwcellen in ons lichaam de sterren zijn van een mini-universum. Het universum is holografisch georganiseerd. En dan:

To do the miracle of one only thing.
Om het wonder van het ene, unieke, ding te doen. Hè, dus om een wonder te verrichten, iets nieuws te creëren. Dat voortkomt uit het ene. 

And as all things have been and arose from one by the mediation of one: so all things have their birth from this one thing by adaptation.
De meeste alchemisten leggen het zo uit: Het ene ding is een oerstof. Omdat de volgende zin zegt dat alles voortkomt uit het ene, met tussenkomst van het ene (en de rest van de schepping daar allemaal aanpassingen op zijn), zouden we daar nu het woord licht of energie aan kunnen verbinden. Ik houd het zelf het liefst op bewustzijn. Dus alles is gemaakt door, en van, intelligente licht-energie. Maar het opsplitsen van het ene is natuurlijk het grote wonder. Dat wordt ook wel dualiteit genoemd. Van deze eerste zinnen is het verhaal Genesis afgeleid over de schepping. Daarin is van die ‘mediation’ ‘het woord van God’ gemaakt en het ene ding is licht. Zodat elke kritische lezer zich afvraagt hoe er in het Bijbelse scheppingsverhaal eerst licht kan zijn, terwijl de zon pas een paar zinnen later wordt geschapen.  

The Sun is its father, the moon its mother,
De zon is zijn vader, de maan is zijn moeder. De zon en de planeten nemen een belangrijke plaats in binnen de alchemie. De zon staat bijvoorbeeld symbool voor goud. Hier lijkt het mij te betekenen dat de zon, -die een zenuwcel in het grote brein is-, informatie naar de aarde stuurt. En dat de maan het naar de aarde reflecteert. Bevestigd. Maar het kan ook abstract bedoeld zijn. Reflecteren is zoiets als het laten doordringen tot het onderbewuste. We hebben het immers over schepping. Zoals het bij mijzelf gaat: Er worden allerlei ideeën aangereikt, maar het dringt pas na verloop door of ik er echt wat mee moet. Het moet zich eerst vastzetten in het onderbewuste. Het onderbewuste is dan het vrouwelijke aspect van het bewustzijn, de baarmoeder voor een idee. 

the wind hath carried it in its belly, the earth is its nurse.
De wind draagt het in zijn buik. Dat is om aan te geven dat het nog steeds onzichtbaar is allemaal. Maar de gedachte begint wortel te schieten. Hier op aarde, die wordt als voedster voorgesteld. Die verzorgt de ‘baby’, of het zaadje dat geboren wil worden.’  

The father of all perfection in the whole world is here.
Het woord perfectie, daar kicken alchemisten op. Die zijn helemaal van het perfectioneren. Superdrankjes maken ze, elixers, metalen verbeteren, maar vooral ook zichzelf willen ze perfectioneren. Dat kom je in alle boeken tegen. Als het om materie gaat in combinatie met perfect maken, dan zien die gasten het goudstuk bij wijze van spreken al uit de ketel opborrelen.    

Its force or power is entire if it be converted into earth.
Ik houd het erop dat hier wordt bedoeld dat de kracht van het ene, de licht- energie maximaal is, volledig, op het moment dat het idee materie wordt. Maar daar ben ik niet zeker van.  Dat lijkt me waarschijnlijk, dat het moment dat een zaadje een cel bevrucht of een zaadje dat openbarst en helemaal het eerste moment van idee naar materie gepaard gaat met een krachtexplosie.  

Separate thou the earth from the fire,
Als je weet hoeveel vertalingen er door de jaren zijn gemaakt. Van de ene in de volgende taal. Dan reken ik erop dat de precieze betekenis niet meer te achterhalen is. Verhitting, geestdrift. In die richting moet je zoeken. Dat wat er overblijft nadat het enthousiasme -vuur- is geluwd. Het gaat erom dat je via intuïtie en met alle informatie die je over een onderwerp hebt gelezen, tot substantiële kennis kunt komen. Daar gaan deze drie zinnen over. Aarde van het vuur scheiden en deze: 

the subtle from the gross
Het subtiele van het grove…Dat lijkt mij: Tot de essentie komen. Dat je de kern vindt, de ware betekenis, de ziel, door er mee te spelen, erop te mediteren. Het meest wezenlijke idee wint.  

Deze en de vorige zin samen zouden er ook op kunnen duiden dat de scheppende kracht, het bewustzijn, alles doordringt en haast onzichtbaar haar werk doet. Qua subtiel. 

sweetly with great industry.
Door het met zorg en compassie te behandelen.  

 

It ascends from the earth to the heaven and again it descends to the earth
Als je op een idee blijft mediteren, het vaak door je hoofd laat gaan, dan stijgt het op naar de grote mind, above: The allmind.  Dat gebeurt als je met een idee in slaap valt. Je geest reist met het idee naar de bron. Daar wordt het ontvangen en dan keert het weer terug.   

and receives the force of things superior and inferior.
De bevestiging door de bron geeft het exponentiele kracht. De grote mind en de individuele vallen samen. Een bevestiging die nodig is om het idee geboren te laten worden. Om te zetten in materie. Het universum gaat voor jou samenspannen. 

By this means you shall have the glory of the whole world and thereby all obscurity shall fly from you.
Om een idee te materialiseren is totale zekerheid nodig. Alle twijfel  verdwijnt. 


Its force is above all force,
De scheppingskracht is sterker dan alle andere krachten. 

for it vanquishes every subtle thing and penetrates every solid thing.
De kracht is onoverwinnelijk. Het perst de kleinste deeltjes samen en is in materie aanwezig om de atomen in hun baan te houden. Het maakt dat moleculen een steen kunnen vormen. 

So was the world created.
Zo is de wereld gecreëerd. 

From this are and do come admirable adaptations where of the means is here in this.
Op deze manier zijn, en komen, er bewonderenswaardige aanpassingen. De middelen om die transformaties mogelijk te maken zijn in deze formule te vinden. Of, zijn allemaal in het bewustzijn te vinden. Dat zou ook kunnen. 

Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of the philosophy of the whole world.
Zo zeg ik u, Hermes Trismegist, die de drie delen van de filosofie van de hele aarde in zich draagt. Daar ben ik nog niet uit. Mijn vermoeden is dat met de drie delen de ongeconditioneerde kracht, de meditatie/ het proces en de manifestatie worden bedoeld. Maar ook kan kracht, liefde en wijsheid.

That which I have said of the operation of the Sun is accomplished and ended.
Wat ik over de operatie (de werkwijze) van de zon heb gezegd, is volbracht en het verhaaltje is uit. 
Die laatste zin lijkt te verwijzen naar een zin aan het begin, die door de vele vertalingen uit de spreuk is verdwenen. Want nu is de zon ineens het onderwerp. Ook heb ik ergens gelezen dat die zin later is toegevoegd om de verwijzing naar het maken van goud sterker te maken. De zon staat voor goud. 

Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat de zon een metafoor is voor aandacht. 

Wat je aandacht geeft, dat groeit. Zoals de stralen van de zon het leven op aarde creëren. 

 

Het geheim van de alchemie ontcijfert
Als je de tekst van de Smaragden Tafel goed leest, dan begrijp je dat het om een kwaliteit gaat en niet om een object. Anders zou de tekst zichzelf tegenspreken. Er is geen materie nodig om te scheppen. De wet zegt juist dat alles voortkomt uit het ene.

Ik wil best bekennen dat ik niet elke zin van de formule begrijp, maar wat ik in de alchemie boeken overal tegenkom is dat je juist je intuïtie moet gebruiken om de formule te begrijpen. Zo kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat de steen der wijzen een metafoor is voor het bewustzijn zelf. 

De alchemistische kookboeken, waarin beschreven wordt hoe je de processen in de natuur versnelt, wijzen de intuïtie en/of de geest van de alchemist aan als wezenlijk element van het proces.

Het uiteindelijke doel van de alchemist is om zichzelf te perfectioneren. Hij kopieert de all-mind. Hij versnelt zijn eigen evolutie. Hij is uit op verlichting. In deze Staat van Zijn begrijp je dat alleen je lichaam sterft. Zo overwin je de angst voor dood. Omdat het bewustzijn blijft bestaan, kun je er als grootmeester vanuit gaan dat de dood niet bestaat.  

Het onveranderlijke is de steen

Terug naar de Emerald Tablet. Wat is er in de formule van Thoth steeds hetzelfde? Wat verandert niet? Dat wat niet verandert, dat moet de steen zijn. En als alles voortkomt uit het ene, dan zal die steen toch wel dat ene zijn.


Dat ene heeft verschillende kwaliteiten. Volgens de formule mediteert het en het transformeert. Het is de kracht die alles mogelijk maakt. De oorzaak waar wij alleen de gevolgen van zien. 

En voor wat betreft schepping, of transformatie, waar de formule over gaat.... De mooiste transformatie-machine is de mens zelf. Wat je er ook in stopt, of het nu een banaan is, een broodje kipkerrie of een everzwijn van ‘t spit, het transformeert in een mens.
Maar welk aspect van de mens is daar specifiek verantwoordelijk voor?
Zijn mond, zijn maag, darmen…

Met zijn mond vermaalt hij de substantie, zijn maag en darmen verteren het, maar wat maakt er een mens van?
Dat hele proces? Is dat hele proces dan de steen?

Eeuwenlang geloofden mensen in God. Zelf ben ik nog nooit een goede definitie tegengekomen. Wat wordt met het woord God bedoeld? Je hebt atheïsten, die zeker weten dat God niet bestaat. Zonder te definiëren wat God is?

Als we de scheppingsformule voor waar houden dan is God de scheppende, helende en transformerende kracht, die het leven op aarde mogelijk maakt.

Thoth noemt het the All-mind. De hedendaagse natuurkunde gebruikt het woord nulpuntsenergieveld.  

De Steen der Wijzen is het bewustzijn zelf 
De belangrijkste kwaliteiten van het bewustzijn:  

Het helende vermogen. (Tijd heelt alle wonden). 

Het transmuterende vermogen. (Het verandert de ene in de andere stof. Elke banaan die wordt genuttigd verandert in een mens).

Het creërende vermogen. (Een idee omzetten in materie).

 

De wetten van het heelal, het ontwerp van de planeet aarde, de dieren, de planten, de mens....ze bestaan als idee in het bewustzijn. Het bewustzijn, de intelligente energie, is de steen waarvan het universum is opgebouwd. 


Bekijk ook de video onderaan de pagina. Het is een animatie met de geschiedenis van alchemie. Het eindigt met de inzichten die ik aan de millennia oude wetenschap heb toegevoegd. 

 

Is dat fragment over de vijfde dimensie je duidelijk?

In de video verduidelijk ik dat er slechts vijf dimensies nodig zijn om de natuurkundige werkelijkheid te verklaren. De vijfde dimensie is voor ons mensen moeilijk te begrijpen. Wij kijken vanuit vier naar drie dimensies. We snappen onze eigen dimensie, de vierde, die snappen we niet, omdat we die zelf zijn. Of wij, ons bewustzijn is die.

Probeer je eens voor te stellen hoe een wezen in de tweede dimensie naar de derde kijkt. Stel: Een bol nadert platland, een tweedimensionale wereld. De platlanders zien alleen de contouren van de bol. Ze missen de diepte. Dus als die bol nadert, lijkt dat voor hen op een steeds groter wordende cirkel. Tot de bol hun vlakke land kruist. Dan wordt de cirkel weer kleiner. 
Zo weinig als de platlander van de derde dimensie begrijpt, zo weinig snappen wij van de vierde. 
We noemen die (voorlopig) tijd. Maar volg je het begripsvermogen van de platlander, die een cirkel ziet waar een bol is, dan begrijp je dat tijd slechts het randje van de vierde dimensie is. Een contour. Het is één aspect. 
Tijd vormt een geheel met verandering en beweging. Deze drie aspecten vormen de vierde dimensie.

Tot zover rijkt het menselijk begripsvermogen. De vijfde dimensie kunnen we niet kennen. Ons kenvermogen eindigt bij vier dimensies. De vierde dimensie speelt zich af binnen de vijfde. Dat is het nulpuntsenergieveld, ofwel het bewustzijn. 


Vijfde dimensie
Zoals de platlander de derde dimensie kruist, zo snijden wij onze werkelijkheid uit de volgende dimensie: de vijfde. Je zou de sterren en planeten in een tweedimensionaal vlak kunnen zien als rondjes die uit een ponsplaat zijn geprikt. In een driedimensionale ruimte zijn deze bollen uit een tijd- en plaatsloze oceaan van licht en ideeën geponst. Net als de kleinste deeltjes. 
Als mens beleven we alleen het moment van de kruising van de vierde met de vijfde dimensie. Dat noemen we het nu. Voor ons is er alleen maar nu. Een fractie later is het weg. Zijn er alleen nog herinneringen. De beleving van de botsing ligt achter ons, voor ons het veld van oneindige mogelijkheden. 

Om dit uit te leggen heb ik in het filmpje drie bollen getekend. De eerste bol is de driedimensionale wereld. De tweede, grotere bol is ons bewustzijn (de vierde dimensie). En de derde bol is de vijfde dimensie. Dat is de wereld van ideeën en van energie, die ze vroeger God noemden. Ik heb het de lichtekracht gedoopt.

 

Een oneindig veld van intelligent licht  
Dat licht is onzichtbaar voor ons, we ontvangen het met onze hersenen. Het zijn onze gedachten. Maar ook via de cellen in ons lichaam komt informatie binnen. Daarom zeg ik: wij zijn de vierde dimensie. Ons denken is dat. Meer specifiek: ons denken geeft betekenis aan de informatie die ons via het licht van de vijfde dimensie bereikt. En wat is denken? Licht. Onze gedachten zijn hoge lichtfrequenties. We zetten het licht van de ‘toekomst’ om in het ‘verleden’.  
Om het nog wat ingewikkelder te maken: in de vijfde dimensie bestaat geen tijd, daar is alles overal tegelijk, dus dat van ‘toekomst’ ‘verleden’ maken is ergens flauwekul. In de vijver van de vijfde dimensie is er geen voor en na. Tijd is een menselijke creatie. 

Bewustzijn 
Maar dat licht dus, dat op hogere frequenties trilt dan het licht dat we met het blote oog waarnemen, is als het ware onze gedachtenstof.  
Om het in beeld te brengen heb ik de bollen in het filmpje als cirkels van verschillende grootte getekend die elkaar omvatten. Maar wat ik bedoel is dat het licht, van de vijfde dimensie, overal is. Het doordringt de lagere dimensies. In de vijfde dimensie is het overal, in de vierde is het een golf, en in de derde een deeltje. 

Wetenschappers verbazen zich al meer dan een eeuw over de wave-particle duality. Als je voorgaande informatie rustig laat doordringen besef je waar ze tegenaan lopen. Lichtdeeltjes die zowel een deeltje als een golf kunnen zijn. Onze waarneming ponst een deeltje uit een veld van licht. 

In de vijfde dimensie is het licht een veld en in de vierde een golf (denk aan onze gedachten zoals ze op een scan zichtbaar zijn). Onze geest fixeert de golven in atomen en groepeert ze in een vorm. Zo creëert het bewustzijn via onze waarneming een object.   
Onze gedachten en het licht dat we waarnemen zijn van hetzelfde gemaakt. Van het ene. De oerstof, die een kracht is.  Het is hetzelfde licht dat druk uitoefent op de kleinste deeltjes, die in beweging worden gebracht. De deeltjes vibreren op een lagere frequentie. Ze staan onder druk van de lichtekracht. Bewustzijn. Het ene. 

 

Het mooie en verruimende inzicht is dat licht overal tegelijk is. Het staat stil. Wij denken dat wij stil staan. Maar onze planeet scheurt met ongelofelijke snelheid door het universum. Ongeveer net zo snel als atomen om elkaar draaien.

Bij het meten van de snelheid van het licht vergeten we dat. Wij noemen het de snelheid van het licht. Maar het is onze snelheid. Ten opzichte van het stilstaande licht.

Mogelijk verval ik in herhaling, maar het is een abstract verhaal, dat je een paar keer moet lezen voor je een beeld krijgt. 

Dus de kleinste deeltjes lekken als het ware via onze hersenen vanuit de vijfde dimensie de onze in. In de vierde dimensie (tijd, verandering, beweging) verschijnen atomen als golven, in de derde als vorm (een compositie van atomen). Het grote bewustzijn creëert de wereld via onze mind.

Als we niet bewust zijn gaat dat automatisch, als we iets bewuste aandacht geven kunnen we zelf scheppen.   

 

Gedachtenfrequenties
Onze gedachten zijn van deze lichtstof gemaakt. Die trillen in een frequentiegebied van 0.2 Hz tot 27 Hz en daarboven, gaan, -behalve de ene gedachte die we in het nu ontvangen-, alle andere trillingen op deze frequenties aan onze waarneming voorbij. Ons bewustzijn kiest er één, uit die enorme zee van intelligent licht dat wordt aangereikt. 

 

Omdat wij onderdeel uitmaken van dat licht, het bewustzijn, kunnen we het zelf niet zien. We kunnen ons eigen denken niet zien. Het is het veld waaruit wij de lagere lichtfrequenties waarnemen/ervaren. 


Dus kijk je naar de sterren, dan valt het licht eromheen, wat ‘niets’ genoemd wordt, weg. Het is van hetzelfde licht gemaakt, dezelfde hoge lichtfrequenties, als je eigen gedachten.

 

De lagere frequenties, materie, zijn traag, dankzij de druk die de lichtekracht, het bewustzijn, op hen uitoefent. 


Wat moet ik met die informatie? Wat interesseert mij het nu of…
Het is ook niet dat de alchemisten hun kennis geheim moesten houden, het is kennis die een meerderheid niet begrijpt. Het sluit niet aan bij wat ze al weten. In het dagelijks leven heb je er ook niet veel aan.

Waar je wel wat aan hebt is geluk, of meer deftig: verlichting. 

Dat is dan ook het doel van de alchemist, om geluk te verspreiden. Automatisch via de hoge frequenties van hun bewustzijn. En door uit te leggen hoe je kunt stijgen in bewustzijn. Via verhalen bijvoorbeeld. Parabels. Zoals je die in de bijbel treft. Gelijkenissen. 

De witte broederschap
Ook sprookjes bevatten wijsheid van de Witte Broederschap. Deze broederschap is een samenwerking van lichtwerkers, zoals alchemisten ook wel genoemd worden.


Ik heb hierboven de scheppingformule uitgelegd. Je kunt daar van alles mee. Hoewel het dus de idee is om jezelf te perfectioneren, gelijk aan God te worden, kun je met de formule van alles maken.


Alchemisten maken medicijnen bijvoorbeeld. En hoewel van lood goud maken een metafoor is om van lagere gevoelens hogere te maken, kun je ook echt goud maken van lagere metalen. 
Dat zie je de alchemisten doen. Ze versnellen de ontwikkeling van natuurlijke processen. Met hun intentie jagen ze een proces op dat duizenden jaren duurt. Zo forceren ze hun ook hun eigen evolutie. 

Ze ontleden de processen van de schepper en vervolgens versnellen ze die. Ze bootsen God na, om God te worden. Het gaat hen vooral om de helende processen. Alchemisten zijn geneesheren. 

Het goud dat ze produceren is niet bedoeld als betaalmiddel. Het is om aan je voeding toe te voegen, zodat je een breder frequentiebereik krijgt. Goud is de perfecte geleider van informatie. Met colloïdaal goud in je hersenen kun je meer en zuivere informatie opnemen. Je bewustzijn groeit.

Dat helpt bij het gelukkig zijn. Je kunt je eigen gevoelens transformeren. Van lood naar goud. Je kunt al je negatieve emoties en gevoelens helen met je aandacht. Omzetten in licht. 

Het levenswater

Wie drinkt uit de fontein van de eeuwige jeugd, die wordt weer jong. Zo vertelt de legende. De wens om de tijd stil te zetten is van alle tijden. Herodotus zou de bron van verjonging in de binnenlanden van Ethiopië hebben gevonden, ontdekkingsreiziger Juan Ponce de León vond de schat naar zeggen op de Bahama’s.  

 

Levensverlenging
De kennis op het gebied van levensverlenging stamt uit de oudheid. Zolang de mens van de eeuwige jeugd droomt, zijn er al slimme koppen bezig om een remedie tegen veroudering te ontwikkelen. Een middel dat een gladde huid garandeert, haargroei bevordert, organen verjongt…een medicijn dat maakt dat je voor altijd de conditie van een topfitte twintiger behoudt. 
In vroeger tijden waren druïden en alchemisten de specialisten op het gebied van gezondheid en verjonging. Alchemisten zochten naar de prima materia. Ofwel de grondstof waar alle andere stoffen uit bestaan. Die stof werd ook wel de steen der wijzen genoemd, of het levenswater. 

Onsterfelijkheid
Alchemisten waren scheikundigen die met een geheime scheppingsformule de processen in de natuur nabootsen en versnellen. In hun boeken valt te lezen hoe ze lood in goud veranderen. Hun doel was om het ‘Grote Werk’ te volbrengen. Dat was, met andere woorden, het ontdekken van de steen der wijzen. Die zou het geheim van onsterfelijkheid bevatten.

Prima materia
De legende vertelt dat er alchemisten zijn die deze opdracht allang hebben volbracht. Ze leven al duizenden jaren in ons midden, zonder te verouderen en zonder dat wij weten wie zij zijn. Het klinkt als een spannend sprookje, maar toch: het kan zomaar waar zijn dat de prima materia al lang is ontdekt. De bouwstof van alle andere stoffen. De stof waaruit alle materie in ons universum is opgebouwd. En wat nu als het innemen van deze primaire stof de veroudering werkelijk stopt?

Koolstof
Met de kennis van nu komt koolstof het meest in aanmerking als de prima materia waar de alchemisten naar op zoek waren.
Dat koolstof niet in hun geschriften is terug te vinden, kan ermee te maken hebben dat een ongeschreven wet binnen de alchemie luidt dat de steen der wijzen geheim moet blijven.

Colloïdaal goud en zilver
Alchemisten werden door de kerk lange tijd als bedreiging gezien. Ze hielden zich niet alleen bezig met het perfectioneren van materie, ze streefden ook naar spirituele groei. Het perfectioneren van de geest had tot doel verlichting te bereiken. De kerk veroordeelde deze  ‘concurrentie met God’. Daarom was alchemie lange tijd verboden. De kennis over het transformeren van lagere in hogere metalen als zilver en goud, werd door alchemisten bewaakt als de heilige graal. 
Ook de laatste grote alchemist, Sir Isaac Newton, zocht in het geheim naar de steen der wijzen om verlichting te bereiken en onsterfelijk te worden. Hij heeft die nooit gevonden. Wel heeft hij indirect bijgedragen aan de uitvinding van elektrolyse, waarmee het jaren later mogelijk werd om colloïdaal goud, zilver en platina te produceren. Wat een zegen voor de hedendaagse alchemist betekent. Die voegt de colloïdale edelmetalen eenvoudigweg aan zijn voeding toe om zich te verjongen.

HVR

De prima materia, of HVR, zoals die is ontwikkeld door Auror Scalar Technology, komt het meest in de buurt van de formule waar de alchemisten naar zochten. Al jaren gebruik ik het supplement. Het verjongt en levert bewustzijnsgroei. Mede dankzij HVR volbracht ik het 'Grote Werk' van de alchemie.  

bottom of page