top of page
Solomon Soul photography Cher van Pelt_edited.jpg

ALCHEMY

Whoever drinks from the fountain of eternal youth becomes young again. So the legend says. The desire to stop aging is of all times. Herodotus is said to have found the source of rejuvenation in Ethiopia, explorer Juan Ponce de León said to have found the treasure in the Bahamas.

  • Youtube
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

FOUNTAIN OF YOUTH

For as long as humankind has existed, we have dreamed of ending aging. To permanently rejuvenate oneself would be to remain immune to all diseases. According to contemporary aging experts Ray Kurzweil and Aubrey de Grey, the most threatening disease for humans is aging itself. When aging is cured, we will no longer be susceptible to diseases. According to experts, science is currently making huge strides. Kurzweil and De Grey argue that there are already people on earth who will no longer die of aging.

 

Life extension
Knowledge of ways to extend human life stretches back to ancient times. For as long as humans have dreamt of eternal youth, clever minds have been working to develop an antidote to ageing. A remedy that guarantees smooth skin, promotes hair growth, rejuvenates organs… A drug that enables you to maintain the perfect condition of someone in their 20s…
In ancient times, druids and alchemists were the specialists in health and rejuvenation. Alchemists searched for the prima materia, the primal substance from which all other substances are made. That substance was also called the ‘philosopher’s stone’ or ‘elixir of immortality.’

Immortality
Alchemists were chemists who used secret formulas to mimic and accelerate natural processes. Their books show how they turned lead into gold. Their goal was to complete the Great Work – an alchemical term for discovering the philosopher’s stone – which would contain the secret of immortality.

Prima materia
Legend has it that there are alchemists who have long since accomplished this task. They have lived among us for thousands of years, without ageing and without their identities having been revealed. It sounds like an exciting fairy tale, yet it may just be true that the prima materia – the substance that makes up all matter in our universe – has long been discovered. So suppose imbibing this primary substance actually does stop ageing?

Carbon
Based on current knowledge, carbon most closely qualifies as the prima materia the alchemists were seeking. After oxygen (56%), carbon is the most abundant atom in the human body, accounting for 23%.
That name was only introduced after chemistry had succeeded alchemy as a science, in the late eighteenth century. Alchemists had their own language. They employed symbols and metaphors, ensuring that their knowledge was only accessible to initiated researchers.

Colloidal gold and silver
Alchemists were long seen as a threat by the church. They were not only concerned with perfecting matter; they also strove for spiritual growth. Through perfection of the mind they aimed to achieve enlightenment. The church condemned this ‘competition with God,’ which is why alchemy was banned for centuries. The knowledge of transforming lower metals into higher metals, like silver and gold, was guarded by alchemists as the holy grail.
Even the last great alchemist, Sir Isaac Newton, secretly sought the philosopher’s stone in an effort to achieve enlightenment and become immortal. He never found it. He did, however, indirectly contribute to the invention of electrolysis. In later times, this made it possible to produce colloidal gold, silver and platinum, which is a blessing for today’s alchemist. By simply incorporating the colloidal precious metals in their diet, both mind and body are rejuvenated.

Het levenswater

Wie drinkt uit de fontein van de eeuwige jeugd, die wordt weer jong. Zo vertelt de legende. De wens om de tijd stil te zetten is van alle tijden. Herodotus zou de bron van verjonging in de binnenlanden van Ethiopië hebben gevonden, ontdekkingsreiziger Juan Ponce de León vond de schat naar zeggen op de Bahama’s.  

 

Levensverlenging
De kennis op het gebied van levensverlenging stamt uit de oudheid. Zolang de mens van de eeuwige jeugd droomt, zijn er al slimme koppen bezig om een remedie tegen veroudering te ontwikkelen. Een middel dat een gladde huid garandeert, haargroei bevordert, organen verjongt…een medicijn dat maakt dat je voor altijd de conditie van een topfitte twintiger behoudt. 
In vroeger tijden waren druïden en alchemisten de specialisten op het gebied van gezondheid en verjonging. Alchemisten zochten naar de prima materia. Ofwel de grondstof waar alle andere stoffen uit bestaan. Die stof werd ook wel de steen der wijzen genoemd, of het levenswater. 

Onsterfelijkheid
Alchemisten waren scheikundigen die met een geheime scheppingsformule de processen in de natuur nabootsen en versnellen. In hun boeken valt te lezen hoe ze lood in goud veranderen. Hun doel was om het ‘Grote Werk’ te volbrengen. Dat was, met andere woorden, het ontdekken van de steen der wijzen. Die zou het geheim van onsterfelijkheid bevatten.

Prima materia
De legende vertelt dat er alchemisten zijn die deze opdracht allang hebben volbracht. Ze leven al duizenden jaren in ons midden, zonder te verouderen en zonder dat wij weten wie zij zijn. Het klinkt als een spannend sprookje, maar toch: het kan zomaar waar zijn dat de prima materia al lang is ontdekt. De bouwstof van alle andere stoffen. De stof waaruit alle materie in ons universum is opgebouwd. En wat nu als het innemen van deze primaire stof de veroudering werkelijk stopt?

Koolstof
Met de kennis van nu komt koolstof het meest in aanmerking als de prima materia waar de alchemisten naar op zoek waren.
Dat koolstof niet in hun geschriften is terug te vinden, kan ermee te maken hebben dat een ongeschreven wet binnen de alchemie luidt dat de steen der wijzen geheim moet blijven.

Colloïdaal goud en zilver
Alchemisten werden door de kerk lange tijd als bedreiging gezien. Ze hielden zich niet alleen bezig met het perfectioneren van materie, ze streefden ook naar spirituele groei. Het perfectioneren van de geest had tot doel verlichting te bereiken. De kerk veroordeelde deze  ‘concurrentie met God’. Daarom was alchemie lange tijd verboden. De kennis over het transformeren van lagere in hogere metalen als zilver en goud, werd door alchemisten bewaakt als de heilige graal. 
Ook de laatste grote alchemist, Sir Isaac Newton, zocht in het geheim naar de steen der wijzen om verlichting te bereiken en onsterfelijk te worden. Hij heeft die nooit gevonden. Wel heeft hij indirect bijgedragen aan de uitvinding van elektrolyse, waarmee het jaren later mogelijk werd om colloïdaal goud, zilver en platina te produceren. Wat een zegen voor de hedendaagse alchemist betekent. Die voegt de colloïdale edelmetalen eenvoudigweg aan zijn voeding toe om zich te verjongen.

HVR

De prima materia, of HVR, zoals die is ontwikkeld door Auror Scalar Technology, komt het meest in de buurt van de formule waar de alchemisten naar zochten. Al jaren gebruik ik het supplement. Het verjongt en levert bewustzijnsgroei. Mede dankzij HVR volbracht ik het 'Grote Werk' van de alchemie.  

bottom of page